ESTRUCTURES

junio 20, 2016

Estructures lleugeres. Realització d’estructures lleugeres per a fals sostres, per a la fixació de revestiments metàl·lics o façanes ventilades. Marquesines. Realització d’estructures lleugeres per a fals sostres, per a la fixació de revestiments metàl·lics o façanes ventilades. Estructures- Disseny, fabricació i instal·lació d’estructures metàl·liques per edificis industrials, comercials o de serveis.  Estructures per a maquinària.

Estructures lleugeres. Realització d’estructures lleugeres per a fals sostres, per a la fixació de revestiments metàl·lics o façanes ventilades.

Marquesines. Realització d’estructures lleugeres per a fals sostres, per a la fixació de revestiments metàl·lics o façanes ventilades.

Estructures- Disseny, fabricació i instal·lació d’estructures metàl·liques per edificis industrials, comercials o de serveis.  Estructures per a maquinària.